Programová šruktúra PDF Tlač Email

 
Pondelok
 00:00 – 06:00 MB Online 
 06:00 – 09:00 MB Hits
 09:00 – 10:00 MB Online 
 10:00 – 11:00 MB Online 
 11:00 – 13:00 MB Online
 13:00 – 15:00 MB Online  
 15:00 – 16:00 MB Hits
 16:00 – 20:00 MB Online
 20:00 – 22:00 MB Hits
 22:00 – 23:59 MB Online 
 


 
Utorok
 00:00 – 06:00 MB Online 
 06:00 – 09:00 MB Hits
 09:00 – 10:00 MB Online 
 10:00 – 11:00 MB Online 
 11:00 – 13:00 MB Online
 13:00 – 15:00 MB Online   
 15:00 – 16:00 MB Hits
 16:00 – 20:00 MB Online 
 20:00 – 22:00 MB Love
 22:00 – 23:59 MB Online 
 


 
Streda
 00:00 – 06:00 MB Online 
 06:00 – 09:00 MB Hits
 09:00 – 10:00 MB Online 
 10:00 – 11:00 MB Online 
 11:00 – 13:00 MB Online
 13:00 – 15:00 MB Online   
 15:00 – 16:00 MB Hits
 16:00 – 20:00 MB Online 
 20:00 – 22:00 MB Black
 22:00 – 23:59 MB Online 
 


 
Štvrtok
 00:00 – 06:00 MB Online 
 06:00 – 09:00 MB Hits
 09:00 – 10:00 MB Online 
 10:00 – 11:00 MB Online 
 11:00 – 13:00 MB Online
 13:00 – 15:00 MB Online  
 15:00 – 16:00 MB Hits
 16:00 – 20:00 MB Online 
 20:00 – 22:00 MB Rock
 22:00 – 23:59 MB Online 
 


 
Piatok
  00:00 – 06:00 MB Online 
 06:00 – 09:00 MB Hits
 09:00 – 10:00 MB Online 
 10:00 – 11:00 MB Online 
 11:00 – 13:00 MB Online
 13:00 – 15:00 MB Online
 15:00 – 16:00 MB Hits
 16:00 – 20:00 MB Online 
 20:00 – 23:59 MB Disco
 


 
Sobota
 00:00 – 06:00 MB Online 
 06:00 – 09:00 MB Hits
 09:00 – 10:00 MB Online 
 10:00 – 11:00 MB Online 
 11:00 – 13:00 MB Online
 13:00 – 15:00 MB Online
 15:00 – 16:00 MB Hits
 16:00 – 20:00 MB Online
 20:00 – 21:00 Disco Night 90´s
 21:00 – 23:00 Party Session
 22:00 – 23:59 MB Retro
 


 
Nedeľa
00:00 – 06:00 MB Online 
06:00 – 09:00 MB Hits
09:00 – 13:00 MB Online
13:00 – 15:00 MB Online
15:00 – 16:00 MB Hits 
16:00 – 20:00 MB Online 
20:00 – 22:00 MB Hits
22:00 – 23:59 MB Online